Žijeme v době, kdy nám digitalizace umožňuje vysokou míru uživatelského pohodlí, avšak mnohdy na úkor lidského přístupu.
My v Electo chápeme, že tak, jak jsou jedinečné Vaše sny, cíle a plány, je jedinečná i cesta k jejich naplnění.
Naší filozofií je nabídnout Vám na této cestě možnosti objektivní volby s respektem k důležitosti a povaze Vašich finančních zájmů.
Věříme, že i v dnešním dynamickém finančním světě je možné budovat obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře a intenzivním kontaktu.

Electo s.r.o. získala rozhodnutím ČNB oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí nabylo právní moci 2. května 2019.

Oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele v rozsahu hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT) získala Electo s.r.o. po novelizaci daného zákona. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci 27. července 2019.
Investice

Poradíme Vám, jak investovat a zhodnotit Vaše finanční prostředky. Mnohaleté zkušenosti Vám pomohou v lepší orientaci na poli finančních produktů, komodit nebo realit.

Financování

Navrhneme optimální cestu k financování Vašich projektů a potřeb, ať už se jedná o bankovní úvěry, dluhopisy nebo jiné strukturované produkty.

Životní styl

Pomůžeme Vám s aktivitami, které se netýkají jen finančního sektoru. Filantropie, cestování, kultura a umění dokážou Váš život výrazně obohatit o nové pohledy a zážitky.

Stáli jsme u zrodu a dlouhodobého rozvoje rakouské privátní banky a její pobočky v České republice. Máme celkem 60 let zkušeností v bankovním sektoru, z toho více než 40 let v privátním bankovnictví.

Lenka Karadžovová

Lenka Karadžovová

Po ukončení studia oboru finance a účetnictví na VŠE Praha zahájila svou profesní kariéru v Commerzbank AG ve Frankfurtu nad Mohanem, kde patřila k zakládajícímu týmu její pražské pobočky. Ve sféře firemního bankovnictví pak zastávala pozice v nejužším managementu. Více než deset let pracovala v privátním bankovnictví jako poradkyně a zástupkyně vedoucího pobočky rakouské PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich v Praze. Má blízko k umění a kultuře, ráda cestuje, nechává se inspirovat novými podněty a aktivně sportuje.
Hubert Gärtner

Hubert Gärtner

Vystudoval obor podnikové ekonomiky na Univerzitě Innsbruck, kde také získal doktorát. Po absolutoriu pracoval jako poradce podnikatelů v oblasti dopravní ekonomiky. V bankovní skupině Raiffeisen působil jako provozně-ekonomický poradce celé sítě poboček, byl zodpovědný za vybudování systematické distribuce produktů, a spolupracoval také při strategickém i krátkodobém plánování celého koncernu. Téměř třicet let se pohyboval ve sféře privátního bankovnictví. V dceřiné společnosti PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich se po jejím založení stal členem představenstva. Stál u zřízení pražské reprezentace a později pobočky PRIVAT BANK, kterou z ústředí také řídil, a významně se zasloužil o její rozvoj.

electo

 

Electo s.r.o.
Salvátorská 931/8,
Staré Město,
110 00, Praha 1

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 297142.

electo © 2019

další sekce